Bogactwa naturalne

Bogactwa naturalne, zwane nierzadko skarbami naszej planety, to nic innego jak wszystkie użyteczne elementy środowiska, które mogą być wykorzystane przez człowieka. Są dla niego niezwykle ważne, dzięki bogactwom naturalnym zarówno człowiek jak i cała cywilizacja mogą się rozwijać.

Definicja bogactw naturalnych często kojarzy się z wyłącznie z materiałami kopalnymi, co jest błędem – bogactwa naturalne można bowiem podzielić na wiele różnic grup. Z punktu widzenia ważności dla człowieka, najważniejszymi bogactwami naturalnymi ziemi są zasoby odnawialne – przede wszystkim woda. Krążąc w cyklu hydrologicznym, paruje znad mórz i oceanów, przesuwa się na ląd, spada na ziemie, w postaci deszczu i śniegu, po czym z powrotem spływa do morza. Zapewnia życie roślin, zwierząt i ludzi. Jest nieoceniona.

Niezwykle istotne dla człowieka są bogactwa naturalne określane krótko jako energia. Można tutaj wyróżnić energię słoneczną, wiatru, wód płynących jak i atmosfery. W ostatnich latach coraz ważniejszą dla ludzkości energią jest energia geotermalna.

Do najważniejszych bogactw naturalnych należą paliwa kopalne takie jak ropa

Do najważniejszych bogactw naturalnych należą paliwa kopalne takie jak ropa

Pozostałe bogactwa naturalne można zakwalifikować do zasobów nieodnawialnych. Zasoby nieodnawialne to szereg surowców, przede wszystkim wydobywanych z ziemi. Oczywiście najważniejsze to paliwa kopalne:

  • ropa,
  • gaz ziemny,
  • węgiel brunatny
  • i kamienny.

Równie istotne są również inne zasoby nieodnawialne – chociażby surowce metaliczne i chemiczne. Ziemia posiada w swoich zasobach wszystkie surowce, które są używane przez człowieka. Rudy metali żelaznych, kolorowych, lekkich. Osobną ale również ważną podgrupą są surowce promieniotwórcze.

Analizując temat surowców nieodnawialnych, nie można nie wspomnieć o jeszcze jednej grupie, czyli surowcach skalnych. Piasek, ił, mamur, granit i wiele innych, to surowce istotne dla człowieka. Z tego powodu ich wydobycie podlega bardzo dużym obostrzeniom i wymaga specjalnych pozwoleń.

Spośród bogactw naturalnych, grupą, która ludzi szczególnie interesuje są surowce niezwykle wartościowe – kamienie szlachetne, półszlachetne oraz drogocenne metale. Nie występują na całym obszarze ziemi, więc państwa, które maja szczęście posiadać je w swoich zasobach, to państwa, które mogą cieszyć się dobrą sytuacją finansową.

Bogactwa naturalne, to temat, który jest niezmiernie istotny dla cywilizacji, istotny z punktu widzenia środowiska naturalnego. Bez bogactw naturalnych bowiem cywilizacja nie przetrwa, nadmierne wydobycie natomiast spowoduje zniszczenie środowiska naturalnego. Warto o tym mówić, mieć to na uwadze. Bogactwa naturalne to coś, co jest dane cywilizacji, jednak trzeba umieć z tego korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*