Bogactwa naturalne ziemi

Bogactwa naturalne ziemi, określane inaczej jako jej zasoby to szereg dóbr naturalnych, które może wykorzystać człowiek. Jest ich wiele, można je podzielić na poszczególne typy lub rodzaje – w zależności od przyjętych kryteriów podziału.

Najbardziej istotnym i jednocześnie najprostszym podziałem, jest podział ze względu na możliwości odnowienia. Można wyróżnić tutaj :

  • Zasoby odnawialne – regularnie uzupełniane. Przykładem jest roślinność.
  • Zasoby częściowo odnawialne – przy odpowiednich działaniach mogą się odnawiać.
  • Zasoby nieodnawialne – węgiel, ropa i wiele innych. Ryzyko ich wyczerpania jest znaczne, ponieważ ich ilość jest ograniczona.

Innego rodzaju podziałem zasobów naturalnych ziemi jest podział pod względem ich użyteczności. Jest o wiele szerszy, można tutaj wyróżnić chociażby surowce mineralne, czyli skały i minerały, które mogą być wykorzystane przez człowieka. Występują w różnych stanach skupienia – stałym, ciekłym i lotnym. Biorąc pod uwagę kryterium ważności, można powiedzieć, iż spośród zasobów występujących w stanie stałym, najważniejsze są zasoby metaliczne, czyli wszelkiego rodzaju rudy żelaza i metali kolorowych. Spośród zasobów występujących w stanie ciekłym najważniejszym jest niezbędna do życia i funkcjonowania całej cywilizacji woda. Spośród zasobów w stanie ciekłym – bez wątpienia najważniejsze jest powietrze.

Zasoby naturalne ziemi, to coś, co jest krytycznie potrzebne zarówno człowiekowi jak i dla środowisku

Zasoby naturalne ziemi, to coś, co jest krytycznie potrzebne zarówno człowiekowi jak i dla środowisku

Bogactwa naturalne ziemi występują na całym jej obszarze, oczywiście z różnym nasileniem. Można wyróżnić zasoby, które występują na całym globie (chociażby powietrze) jak i zasoby, które można znaleźć wyłącznie w jego częściach – dla przykładu pokłady węgla. Trudno oceniać, które z nich są najważniejsze – bez wątpienia palmę pierwszeństwa dzierżą te, które są konieczne do życia czyli powietrze i woda.

Z punktu widzenia całej cywilizacji zasobów krytycznie istotnych jest na pewno więcej. Można tu podać przykład wszelkiego rodzaju zasobów energetycznychropy, gazu, węgla, jak i przykłady zasobów, dzięki którym cywilizacja przybrała taki kształt, chociażby zasobów skalnych, metalicznych czy też drogocennych.

Kryterium ważności jest wiec bardzo ważne – bez niego trudno oceniać, który z zasobów jest tym, najbardziej istotnym. Bez wątpienia jednak należy dbać o każdy z nich. Zasoby naturalne ziemi, to coś, co jest krytycznie potrzebne zarówno człowiekowi jak i dla środowisku. Tylko troska o bogactwa naturalne ziemi i korzystanie z nich bez rabunkowej gospodarki, spowoduje, że kolejne pokolenia będą miały okazję z nich korzystać. Warto mieć to na uwadze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*